Palliatieve zorg (terminale zorg)

Bent u of uw partner ongeneeslijk ziek en hebt u intensieve of permanente zorg nodig, dan kunt u ook kiezen voor zorg thuis. Hierdoor kunt u ook de laatste levensfase thuis doorbrengen in uw vertrouwde omgeving. Het is dan prettig als u een vaste wijkverpleegkundige heeft waar u op terug kunt vallen en die de zorg coördineert. De wijkverpleegkundige onderhoudt intensief contact met de huisarts en kan o.a. zorgen voor goede pijnbestrijding.