Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT)

U of uw naaste heeft een ernstige ziekte en moet een specialistische behandeling ondergaan. Soms is het ook mogelijk om deze behandeling of therapie thuis te ondergaan. Op de kaart ziet u of er zelfstandig verpleegkundigen in uw buurt zijn die deze specialistische handelingen kunnen uitvoeren. Tevens kunt u op www.mijnkeurmerk.nl onder keurmerkregister kijken of de professionals bekwaam is in de handeling. Voorbeelden van specialistische handelingen zijn: -infuustherapie -pijnbestrijding -maagsondes -thuisbeademing -voedingssonde